Nettoline

Nyt køkken som alle har råd til

Det er aldrig for sent at få et title=’nyt køkken’>nyt køkken, og i mange husstande skiftes et gammelt køkken ud med et nyt køkken hvert 10. år. Det passer gerne med, at man har fået optjent tilstrækkelig med friværdi i huset til, at omkostningen kan dækkes ind af et billigt lån med sikkerhed i netop friværdien. Samtidig er selve investeringen med til at påvirke friværdien, og det kan betyde, at et nyt køkken stort set bliver udgiftsneutralt, hvis man benytter lejligheden til at omlægge lån i hus, bil osv. Med et nyt køkken kan boligen føles helt ny og man får lyst til at bruge det til at samle familien.

rasmus